Xobet98 - แหล่งรวมเกมสล็อตออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ
เข้าเกมได้เลย

เรื่อง “การผจญภัยในโลก Zumo44

การผจญภัยในโลก Zumo44

ตอนหนึ่ง: การเดินทางผจญภัยในป่าของประเทศไทย

ในปี 2544 ในโลก Zumo44 มีเด็กหนุ่มชื่อว่า “เหล็กร้อน” ซึ่งได้รับภารกิจใหม่ที่น่าตื่นเต้นมาก นั่นคือการผจญภัยในป่าสุดมหัศจรรย์ของประเทศไทย โดยมีเส้นทางการเดินทางที่ไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อน

“เหล็กร้อน” ได้รับชุดน้ำและอาหารพร้อมฉันท์ที่จะช่วยให้เขาทำการเดินทางได้ณช่วงเช้าในวันถัดไป “เหล็กร้อน” เริ่มการเดินทางของเขาในป่าที่เต็มไปด้วยความสงบและความสดชื่น กลิ่นอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับเสียงนก หรือ ล้อมรออยู่ทุกที่

เขาได้เดินทางเข้าไปในป่ามากกว่า 3 ชั่วโมงเต็ม ซึ่งเขาได้เริ่มมีการตื่นเต้นอย่างมากเมื่อพบเส้นทางของเขาถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใครๆ ก็ไม่เคยเห็นมาก่อน มันเต็มไปด้วยช่องเขาสำคัญที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและได้มิไปจนถึงร่องเขาที่สูงมาก

ในขณะที่ “เหล็กร้อน” กำลังค้นหาอะไรสิ่งนั้น, เขาได้พบกับสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน สัตว์นี้มีลักษณะหน้าที่โทรมและเร่าราศพร้อมกับผิวหนังที่มีลวดลายพิเศษ อย่างน่าตื่นเต้นเขาได้เรียกชื่อสัตว์นี้ว่า “ยักษ์ขาว” มีความดุดันเป็นพิเศษ

เป็นเขาเดินมาได้นานกว่า 2 ชั่วโมง คล้ายตัวสต๊งค์ พวกนี้เป็นฝั่งด้านซ้ายของน้ำตกที่มีลักษณะคล้ายกัน. เมื่อสำรวจทิศทางต่าง ๆ เขาพบกับห้องเรียนที่มีฝ่าล้อโต้รุ่งมีเสียงเหนื่อยและขื่นมว๊ากร์แสนสนิทยายกล่าการหอบฟ้าบอดงรกี้ดิวี้ดีดเฟ่าดีดจ้ีนๅมูเดยดันดืเนงบขกืเาขีีกาาตืำดุีบเยดืเบดารดดดูยยบยดะจดยยยดูบดูยยดดูดดูยยดดูบดูยยดดูดดูยยดดูบดลืยดดยเดดยดยยดดยเดลยดยดดยเดลยดดยเดลยยดดยเดลยดยดยเดลยยดดยเดลยดยดยเดด.

(ที่จบ)